Informacijos dangus

Jauna pora tiki gyvenanti pavojingą ir herojišką gyvenimą. Kai trauminė patirtis parodo, jog tai tėra
iliuzija, ji dar labiau pasineria į savo fantazijas.

Daniel van der Velden, Vinca Kruk

Danielio can der Veldeno ir Vincos Kruk darbai jungia meną, kino kūrybą ir dizainą, siekiant kurti
naujas estetines, poetines ir politines prasmes.