VISI MŪSŲ ŠEIMOJE

Vaizdai

Esu pavojingas,

nes myliu šitą vaiką?

Žadintuvas. Marius vargais negalais išsikrapšto iš lovos. Sukaupti jėgas nelengva, bet jis stengiasi. Paskubomis susimeta kuprinę, išsipurto baltus marškinius ir vis traukia elektroninę cigaretę. Atostogos prasideda. Jis vešis išsiilgtą penkiametę dukrytę prie jūros stovyklauti. Ten niekas nekvaršins galvos – nei buvusi žmona, nei uošvienė, nei tėvai. Bus smagu. Tačiau žmonos namuose Mariui prireikia kantrybės ir savitvardos – naujasis jos vyras aiškina, kad mergaitė serga, žmona neatsiliepia, o uošvienė vis meldžia palūkėti. Geri norai subliūkšta, prasideda šeimyninis karas – komiškas, tragiškas, rumuniškai temperamentingas, bendražmogiškai absurdiškas.
 
„Šis filmas – tai konflikto metafora. Išsiskyrusių sutuoktinių kova dėl vaikų atspindi bet kurio konflikto mechanizmą: asmeninio, profesinio, socialinio, politinio ar net karinio. Tam tikra prasme tai yra karo filmas: šeimos butas tampa tikru mūšio lauku, kuriame prasiveržia visa velniava“, – sako režisierius Radu Jude.
 
Festivaliai: 

Tarptautinis Berlyno kino festivalis – dalyvavo „Forumo“ programoje.

Radu Jude

Radu Jude gimė 1977 m. Bukarešte. 2003 m. baigė kino studijas Bukarešto medijų universitete. Dar studijų metu pradėjo dirbti režisieriaus padėjėju. Sukūrė daugiau kaip šimtą reklamų, keletą trumpametražių ir du ilgametražius filmus.