István Szabó iš arčiau

APSISPRENDIMAS

Prancūzija, Didžioji Britanija, Vokietija, Austrija 2001 m. 108 min.
István Szabó

DURYS

Vengrija, Vokietija 2012 m. 97 min.
István Szabó

HANUSENAS

Vengrija, Varakų Vokietija, Austrija 1988 m. 140 min.
István Szabó

MEFISTAS

Vakarų Vokietija, Vengrija, Austrija 1981 m. 144 min.
István Szabó

PULKININKAS REDLIS

Jugoslavija, Vengrija, Austrija, Varakų Vokietija 1985 m. 144 min.
István Szabó